Ceylan ile Kurt

Bir kurt ile ceylan evlenmişler ve çocukları olmuş. Ardından müftüye sormuşlar:

“Çocuğu kurt mu sayalım yoksa ceylan mı? Kurt olarak sayarsak eti haram olur ve murdar olur ancak ceylan desek helal olur. Çocuğumuzu hangisinden sayalım, kararsız kaldık.” diye sormuşlar.

Müftü şöyle söyledi: “Bunun kesin kararını veremeyiz, bu detaylı bir meseledir. Çocuğunuzun önüne bir ot ve biraz kemik koyunuz. Kemiği hemen yerse kurttur ve eti haramdır ama otu yerse ceylandır ve onun eti helaldir.”

Yüce Rab, o dünyayı bu dünyayla, yeri gökle karıştırdı, birleştirdi. Biz bu her ikisinin çocuklarıyız. Eğer ilme ilgi duyar ve kuvvetimiz ilim ve hikmet olursa semavi ve helal oluruz.

Eğer ruhumuz yemeğe, uykuya ve cihanın nimetlerine, giyeceklerine meylederse hayvani ve zemini oluruz. Makamımız Cennetü’l-me’vâ değil, cehennemin dibi olur.